De zin en onzin van Social Media

Deze presentatie heb ik op maandag 2 maart 2020 in opdracht van Jeske de Jong (Staet van Creatie) gegeven aan een aantal leden van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Download (4.3 MB)
De zin en onzin van Social Media